FAQ

BRF Bulten 14

Här är svar på de vanligaste frågorna:Finns det parkeringsplats/garage?

Ja, det finns åtta platser i husets eget garage. En plats kostar 1440 kr  för boende i huset och garaget administreras av BRF Bulten 14:s styrelse. Du ställer dig i kö till plats via ett mejl till brfbulten14@gmail.com.


Har föreningen beslutat om några större reparationer?

Trapphuset helrenoveras under 2014. I övrigt finns en underhållsplan som föreningen följer.


Har föreningen beslutat om ändring av medlemsavgiften?

Nej.


Vad ingår i medlemsavgiften?

Lägenhetens andel av drifts- och underhållskostnaderna, trappstädning, gruppabonnemang bredband (10MB) hos Bredbandsbolaget. Föreningen är medlem i Fastighetsägarna Stockholm.


Accepteras delat ägande?

Ja.


Vid delat ägande, finns det en minsta ägarandel?

Ja, 10 procent. Vi har till exempel bostadsrätter som ägs 45/45/10%. Vanligast är 50/50.


Accepteras juridisk person?

Nej.


Vilka renoveringar har genomförts?

Du hittar en lista med större renoveringar under HISTORIA och fastigheten underhålls löpande enligt en underhållsplan som upprättats med hjälp av Fastighetsägarna.


När genomfördes OVK?

2018.


Vem kontaktar man om man har fler frågor eller vill ha kontakt med styrelsen?

Ordförande Bengt Axén eller Mauricio Villagrán via  brfbulten14@gmail.com
BRF BULTEN 14 © Senast uppdaterad MAJ 2019