RENOVERING

Renoveringar som påverkar huset måste godkännas

Självklart får du måla om och tapetsera som du vill i din bostadsrätt. Men alla mer genomgripande renoveringsarbeten måste godkännas av styrelsen eftersom de kan påverka fastighetens strukturella stabilitet, till exempel risk för sättningar. I sådana fall kan särskilda villkor ställas, till exempel att en stålbalk fälls in som stöd. Om det gäller borttagande/öppningar i sekundärt bärande väggar (sådana som på fastighetens ritningar anges såsom ej bärande väggar), ska auktoriserad byggnadskonstruktör alltid anlitas för ombyggnationen för att föreningen ska godkänna denna. Dessutom krävs - redan före ombyggnationen - en omfattande dokumention av omgivande lägenheters ytskikt, samt ev påverkan på trapphus och fasad.


Vid all renovering har du som medlem också ansvaret för att trapphuset och hissen inte skadas i samband med arbetet eller av dina entreprenörer. Det är du som blir ansvarig och får svara för kostnader för reparationer av eventuella skador, så se till att ställa krav på den entreprenör du anlitar.


Tips och "att tänka på"

När du ska renovera är det du som medlem som ansvarar för vad dina underleverantörer gör och ställer till med. Se till att de är  försiktiga med hiss och entré samt att de minimerar störningar för grannar under tidiga morgnar, kvällar och helger.

Ta hand om avfallet

Byggavfall och färgrester får inte dumpas i grovsoprummet utan ska forslas bort av entreprenören eller lämnas på därför avsedd miljöstation.

Kontakta www.stockholm/avfall.se

eller ring SITA 08-519 33 360.

Kontakt och dokument

Mejla oss på brfbulten14@gmail.com

– vi återkommer så snart vi kan.

Här hittar du föreningens stadgar

BRF Bulten 14 - stadgar

Senaste årsredovisningen:

BRF Bulten 14 - ÅR 2018


Mer om husets och områdets förflutna:

Husets historia

BRF Bulten 14

BRF BULTEN 14 © Senast uppdaterad MAJ 2019